REVISION

Oberoende granskning som skapar trygghet och trovärdighet


Revision på Baker Tilly

Vårt arbete inom revision innebär att vi genomför oberoende granskning av ditt företags verksamhet, interna rutiner och dess finansiella ställning. Det ger oss en förståelse för företaget och de eventuella risker som finns inom verksamheten.

Utifrån den samlade riskbedömningen utför vi vårt arbete högkvalitativt genom lämpliga granskningsåtgärder och vid eventuella felaktigheter eller risker får ni hjälp med passande åtgärder. Det skapar trygghet inom ert företag och trovärdighet gentemot era externa parter.

REVISION

Det finns även andra tillfällen där ert företag kan behöva ett yttrande från en revisor, oavsett om företaget innehar revisorsplikt eller ej.

Andra bestyrkandeuppdrag som vi kan bistå er med är:

Specialisttjänster

Andra yttranden enligt särskild lagstiftning exempelvis fusioner

Granskning enligt särskild överenskommelse

Kontakta våra medarbetare
inom revision

Med vår kompetens kan du få hjälp med att reducera verksamhetsrisker, fokusera på kärnverksamheten samt vara trygg i dina framtida affärsbeslut. Vi berättar gärna mer om hur en högkvalitativ revision kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

VI FINNS HÄR FÖR DIG

Våra tjänster

Revision

Rådgivning

Redovisning

Skatt

Har du några frågor?

Kontakta oss! Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa.
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

nyhetsbrev

Du måste godkänna Baker Tillys personuppgiftspolicy